top of page

PODCAST: PERMAKULTUR FORTALT AF BØRN

Fuglene fløjter, og det summer af liv omkring bede og bistader. I 'Permaskolehaven' på Ringsted Ny Friskole har skolens elever skabt en have helt fra bunden sammen med deres forældre og lærer Katja Bjørn Parlo. I podcasten 'Permakultur fortalt af børn' er det børnene, der viser rundt og fortæller om dyrkningsmetoder, der fremmer biodiversiteten og gavner klimaet. Måske er deres fordybelse i årets gang i haven med til at ruste dem til en fremtid, vi endnu ikke kender?


LYT TIL PODCASTEN

'PERMAKULTUR FORTALT AF BØRN'

Findes også på Google Podcast, Spotify, Deezer, iHeartRadio. Podchaser mfl.

TAG PÅ WORKSHOP ELLER EFTERUDDANNELSE

MED UNDERVISER KATJA BJØRN PARLO OG JORDENS SKOLE LÆS MERE HER
Af Lisbeth Ingeman Sørensen, Jordens Skole.


Når man åbner lågen til Permaskolehaven på Ringsted Ny Friskole, fornemmer man, at det er et helt særligt sted. Her er bede i forskellige farver, højder og former, og plads til både planter, dyr og mennesker. Her er fuglekasser, bistader og bænke om et bål, og et vandhul som både børn og havens insekter sværmer om. Eleverne har gennem fire år - fra 3. - 6. klassetrin - bygget haven op som en del af deres skolegang sammen med Katja, deres klasselærer.


“At se på noget rundt at rart for øjnene. Der er ikke særligt meget i naturen, der er rigtigt kantet, det meste er bare rundt og sådan. Elev i 7. klasse.Gennem to sæsoner har jeg fulgt elevernes arbejde i haven med min båndoptager. Det er blevet til en podcastserie, hvor de begejstret og naturligt deler deres viden om vand, dyr, planter, jord og permakultur. Med permakultur skaber man levende og mere robuste systemer, som genopbygger biodiversitet og mikroliv i jorden ud fra de tre etikker: ´Omsorg for naturen´, Omsorg for mennesker´ og ´Retfærdig fordeling af ressourcer´.


Eleverne har bygget haven op fra bunden med kompost, hestemøg og genbrugsmaterialer og har været med i alle faser af processen. De er indsigtsfulde, kloge og sjove, når de fortæller om deres oplevelser, og man mærker gennem deres fortælling, at de har fået en læring for livet.

Jeg føler ret meget at der bliver meget samarbejdet ... og det er ret sjovt også at kunne lave noget af det hårde arbejde hernede, hvis man måske ikke er lige så god til at læse og sådan noget oppe i klassen. Elev i 5. klasse

Dronefoto af permaskolehaven. Foto: Ringsted Ny Friskole.
Færdigheder, der ruster børn til fremtiden


Forberedelserne startede i 2019, hvor lærer Katja Bjørn Parlo sammen med en kollega lagde fundamentet for haven. Gennem samtaler om det pædagogiske udgangspunkt og ved at finde et egnet stykke jord tæt på skolen, startede de processen med at skabe en bæredygtig skolehave. I foråret 2020 blev de første spadestik taget, og da corona gjorde almindelig klasseundervisning umulig, blev haven til klasserum med højt til loftet. Her blev Katja kastet ud i at udvikle haven som læringsrum sammen med eleverne, som blev undervist i dansk, matematik, engelsk, billedkunst, historie, idræt og Natur & teknik, mens de anlagde haven.


Man lærer anderledes, og jeg synes, man lærer bedre nogle gange nede i permahaven. Elev. i 7. klasse.

Det er tydeligt at Katjas elever får noget vigtigt med sig fra permaskolehaven. De lærer først og fremmest at arbejde sammen med naturen. De lærer, at de er vigtige medspillere og at deres handlinger har betydning i en større sammenhæng. De mærker havens årstider på deres egen krop og bliver fascinerede af bier og bænkebidere. Og af kartoflen, der pludselig er blevet til flere. De får jord på tøjet, sol på kinderne og vind i håret og mærker, at det føles rart og godt.


 ... hvis ikke jeg havde været i perma-haven, så havde jeg nok været lidt mere bange for ´åh nej, nu får jeg jord på mit tøj´ eller sådan noget, men vi har bare prøvet det så mange gange nu, så det gør ikke noget mere. Nu er det bare rart.  Elev i 7. klasse.

Undervejs i optagelserne gjorde det indtryk på mig at mærke elevernes oplevelse af, at det er deres have. For udover at timerne i haven giver dem en vigtig viden om planter, jord og selvforsyning, så oplever de også et naturligt ansvar overfor hinanden og for haven, som de har været med til at bygge op fra bunden. Og ansvaret rækker endnu længere ud til den omkringliggende natur og hele økosystemet.


Da jeg læste pædagogisk filosofi på Danmarks Pædagogiske Universitet, havde mine medstuderende og jeg nogle spændende diskussioner om spørgsmålet "Hvordan ruster vi børn og unge til en fremtid, som ingen af os kender, og som de er medskabere af?"


Efter at have oplevet eleverne i permaskolehaven og hørt dem fortælle, begynder jeg at fornemme konturerne af et svar, som straks leder til nye spørgsmål: Hvilke egenskaber og færdigheder bliver essentielle i en fremtid med klimaforandringer? Hvordan ruster vi børn til at mærke, at alle økologiske kredsløb hænger sammen, og at vi mennesker er en del af dem?


Når eleverne fortæller om skolens Klima- og miljøråd, hvor de arrangerer bogbytte-reol, tøjbyttebasar, bivoks-kampagne, som alternativ til sølvpapir, og når de fortæller om den mad, de selv skaber af jorden, giver de mig en tro på, at vi kan løse udfordringerne sammen. Den tankegang, viden og grundforståelse, de har med sig, fornemmer jeg, vil være en stor styrke for dem i en fremtid med øget pres på økosystemerne, tydeligere tegn på klimaforandringer og behov for et helt anderledes forbrug af ressourcer.


Det er jo også vores fremtid, vi skal være med til at forme...vi har brug for at vide noget om klimaet.....så vi har lettere ved at hjælpe jordkloden på en måde. Elev i 7. klasse.Læring for livet


I samlingscirklen, havens naturlige mødested, bliver vigtig viden delt, og her er plads til børnenes spørgsmål og undren. I samtalerne bliver muldvarpeskud til ´sort guld´ frem for 'irriterende forstyrrelser i plænen', og årstiderne får nuancer og bliver knyttet til gøremål i haven og planternes naturlige cyklus.


Vi har en verden, der skriger på, at vi gør noget radikalt anderledes end det, vi har gjort tidligere.  Katja Bjørn Parlo, lærer.

I podcastens sidste afsnit ´Læring for livet´ fortæller Katja om de pædagogiske greb, hun har udviklet til inspiration for alle, der kunne tænke sig at skabe en have sammen med børn. I processen med at opbygge haven, har hun gjort sig mange didaktiske overvejelser og har opdaget havens unikke potentiale som læringsrum.


I min optik så er der en kæmpe kvalitet i det, der hedder læring for livet, og når vi lærer for livet, så har vi vores krop i spil og så er det noget, som giver os nogle nye handlemuligheder senere i vores liv. Katja Bjørn Parlo, lærer.

I de seneste generationer vil mange nok opleve at have mistet essentielle færdigheder i forhold til at leve bæredygtigt på kloden. At lære børnene at arbejde med en sund jord, så de kan dyrke deres egne næringsrige grøntsager, kunne være på skemaet i flere skoler og styrke elevernes selvtillid og handlekraft, så vi sammen kan skabe en fremtid med omsorg for både natur og mennesker.


Jordens Skole udbyder workshops og efteruddannelses-kurser med Katja og Jordens Skoles team, så flere lærere kan blive rustet til at give deres elever en lignende oplevelse. Læs mere nedenfor.Model af permaskolehaven.
LYT TIL PODCASTEN ´PERMAKULTUR FORTALT AF BØRN´ HER  

BESØG ELEVERNES HJEMMESIDE OM PERMASKOLEHAVEN HERKrediteringer

Podcastserien er tilrettelagt af Lisbeth Ingeman Sørensen og produceret af Jordens Skole. Ansvarlig redaktør Helle Solvang. En særlig tak til alle børnene, som har medvirket samt til deres lærer Katja Bjørn Parlo.Ordforklaring

Permakultur repræsenterer et livssyn med ligelig fordeling af ressourcer, og hvor liv og dyrkning understøtter omsorg for natur og mennesker. Det står i kontrast til den måde, man siden 50'erne har dyrket have og levet på i den vestlige verden, og når permakulturen i disse år vinder frem - midt i en krisetid - er det udtryk for et paradigmeskift. En sådan adfærdsændring kommer med nye udtryk og ord. Nogle af disse har børnene i permaskolehaven naturligt taget til sig og herunder følger en forklaring af nogle af nøgleordene i podcasten.

Et enkelt nyt ord, ´vildkrudt', som er opstået på skolen, har også sneget sig ind.

Humus Organiske materialer som træ, bark, plantedele mm, der er nedbrudt af mikroorganismer og svampe og bidrager til en næringsrig jord.

Hügelbed Et højt bed, som bygges op af lag af større stykker træ, grene, kompost og jord og er selvforsynende med næringsstoffer og vand. Mistbænk et bed med faste kanter dækket med et skrånende tag af glas. Ordet mist er af tysk oprindelse og betyder 'møg eller mødding'. En mistbænk kan udnytte den varme, der opstår, når møg nedbrydes. På den måde kan man dyrke afgrøder tidligere, end man kan på friland.

Nøglehulsbed Et rundt bed med en nøglehulsformet sti ind til midten, som gør det nemt at luge og sikrer en god udnyttelse af bedets areal.

Permakultur Et designsystem, som skaber bæredygtige miljøer med brug af forskellige regenerative metoder og teknikker.

Regenerativ Genopbyggende.

Vildkrudt I skolehaven findes der ikke ukrudt men vildkrudt, som ikke altid har en plads i grøntsagsbedene, men som bidrager til havens biodiversitet som føde for insekter og fugle.Har du lyst til at lave permahaver med børn?


Besøg permahaven, lyt til podcasten og deltag i netværk og ny 1-årig efteruddannelse.


BESØG PERMAHAVEN

Vil du besøge haven, som omtales i podcasten? Så har du muligheden, når Jordens Skole og Katja Bjørn Parlo åbner haven for lærere, pædagoger, forældre, spejderledere, kunstnere, gartnere og andre, der ønsker input til, hvordan man kan etablere haver sammen med børn.

Få indblik i lærings- og dannelsesperspektiverne i samværet i haven og arbejdet med de regenerative og permakulturelle metoder. Du behøver ikke at have kendskab til metoderne på forhånd. Sted: 'Permahaven' på Ringsted Ny Friskole d. 1. juni og 7. september kl. 10-14. Flere datoer kan arrangeres, så kontakt os gerne. Læs mere HER


ONLINE NETVÆRK OM BØRN OG HAVER Følg vores serie af online netværksmøder om ‘Børn, haver, praktik og didaktik’ med faglige oplæg og dialog. Serien udfolder sig i et partnerskab med det visionære skolenetværk ‘Skolen i morgen’. Foreløbige datoer: 3. april kl. 20-21, 6. maj kl. 20-21 og 14. august kl. 15-16 - Pris: 100 kr. pr. gang. Læs mere HER. Find vej til begivenheden HER


LYT TIL PODCAST-SERIEN  ‘PERMAKULTUR FORTALT AF BØRN’ 

Elever fra ‘permahaven’ fortæller levende om deres viden om permakultur og hvad haven har betydet for deres forhold til økosystemet og klimahandlekraften. Lyt HER samt på Spotify, Deezer, Amazon Music mfl. 10 afsnit ude nu!

1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE I JORDENS SKOLE (ÅRSHJUL)

Der vil være undervisning i permakultur og regenerativ / genopbyggende dyrkning og i den didaktik, som Katja Bjørn Parlo har udviklet gennem fem år med eleverne i permaskolehaven på Ringsted Ny Friskole.

Vi gennemgår processen med at skabe en permahave helt fra bunden, og der vil være sparring om forholdene og mulighederne på kursisternes skole, efterskole, børnehave, fritidshjem eller klub. Undervisningen varetages af Katja Bjørn Parlo og Jordens Skoles team og foregår fysisk i Permaskolehaven på Ringsted Ny Friskole samt online. Start oktober 2024.

Læs mere om efteruddannelsen HER


Lisbeth Ingeman Sørensen og Katja Bjørn Parlo underviser på Jordens Skoles 1-årige uddannelse. 'Skab permahaver med børn' online og i Permahaven, Ringsted Ny Friskole. Foto: Helle SolvangARTIKLEN ER SKREVET AF:/Lisbeth Ingeman Sørensen


Projektleder og podcast-tilrettelægger


Lærer fra Den frie Lærerskole og cand.pæd.phil fra DPU/Aarhus Universitet med erfaring som fri- og efterskolelærer, voksenunderviser og forskningsassistent indenfor pædagogisk forskning.

 

Læs om Lisbeth HER


/ Helle Solvang


Leder og redaktør


Stifter og leder af lærings- og medieplatformen Jordens Skole. Iværksætter af 'Gå til have' Podcast-redaktør og underviser i Podcast-skolen Lovesoil,
Læs om Helle Solvang HERBlog-indlægget kan læses uden betaling og podcasten er foreløbig uden betalingsmur. Men har du lyst til at støtte udgivelserne og tilrettelæggerens arbejde, kan du gøre det ved at sende et valgfrit beløb til mobilepay 51 44 56 10. Oplys venligst 'Jordens Skole + podcastens navn'. På forhånd mange tak.


Læs mere om Jordens Skole lige her:

Hjemmeside: www.jordensskole.dk
Comments


bottom of page