top of page

LIVS- OG VÆRDIGRUNDLAGET 

DSCF3697.jpg

 

 

 

Sammen om jorden
 

Jordens Skole er for alle, der er nysgerrige på nye veje for livet på jorden.
Det er for alle, der ønsker at være en del af en fællesskabsdrevet bevægelse, der dyrker på en måde, som binder kulstof i jorden og stimulerer den biologiske mangfoldighed. 
På landet såvel som i forstaden og i byen.
Den ensomme have- og jordejers tid er forbi.

I Jordens Skole vil arbejde for, at vi fremover er 'sammen om jorden'.

 

Tid til det vigtige
 

På græsk betyder skole 'fri-tid'. I Jordens Skole er der fri tid til tanker og erkendelser om vores forhold til livet og livsgrundlaget. Jordens Skole abejder for, at livsvigtig viden om jorden, mikroliv og kulstoflagning bliver formidlet til flere i denne afgørende tid.

Jordforbindelse 
 

Jordens Skole er brobygger og katalysator for nye forbindelser. For vi tror på, at vi skal hjælpes ad med den grønne omstilling gennem samarbejde og fællesskaber. 

Jordens Skole forbinder gode folk, som udvikler jorden i en levedygtig, bæredygtig og sundere retning og bygger bro mellem fremsynede bønder og forskere og ansvarsbevidste byboere. Mellem gourmetkokke og lokale landmænd, der går op i den gode smag. Mellem naboer i lokalsamfund, der går sammen om selvforsynende initiativer. 

Vi ruller den grønne løber ud for dem, der drømmer om at få mere jord under neglene og måske endda har lyst til at flytte på landet. 
 

Visionen
 

Jordens Skole fremmer natur- og jordforbindelsen og visionen er at alle børn og voksne skal 'gå i Jordens Skole' for at opbygge en selvtillid og naturlighed i forholdet til planter og jord. 
Vi arbejder for, at regenerative (genopbyggende) tanker og metoder bliver bærende for markedsforståelse, organisationsformer, arbejdsformer og måden vi behandler vores dyrkningsjord - og ikke mindst os selv. Vi fremmer, støtter og inspirerer til at flere bliver rustet til at forvalte jorden bæredygtigt.

Jorden og naturen som vores læremester
 

Jordens økosystem og muldens forfatning er vores livsgrundlag. Desværre har vi mange steder mistet grebet om at passe på begge dele. Jordens Skole danner rammen for både børn og voksnes forbindelse til jorden. Vi er alle elever på samme stejle læringskurve, når det gælder naturforståelse, fotosyntesen, økosystemet og dyrkningen af vores mad på den mest klimavenlige og næringsrige måde. Jordens mikroliv har et intelligent samspil og alle næringsstoffer som planter og mennesker har brug for, findes i jorden.

Der er meget vi kan lære af dette samspil. 

Viden og nye veje

Der anvendes i dag langt flere forskningsmidler på at forstå, hvad der sker i det øverste jordlag på Mars, end hvad der sker på havets bund og i de 10 øverste centimeter af muldjorden her på kloden. Men en vigtig nøgle til at imødegå klimakatastrofer findes i måden vi forstår og forvalter jorden. Jord kan binde kulstof og kan bidrage betragteligt til klimaopgaven. Dertil kommer, at dyrkningsjorden de fleste steder er udpint og ude af balance. Der er i følge FN blot 60 høstsæsoner tilbage, hvis vi bliver ved med at producere og efterspørge afgrøder som dyrkes på en måde, der udpiner jorden. Der findes derimod opbyggelige regenerative metoder. Det er vigtigt at metoderne bliver implementeret   overalt, hvor der dyrkes mad på kloden.

Opbyggelige fortællinger 
 

Jordens Skole tilbyder en medieplatform, der tiltrækker og støtter undervisere og film- og podcastfortællere. Vi hjælper unge såvel som voksne med at viderebringe inspirerede og konstruktive fortællinger og viden fra livet på landet og i byerne. Det kan være gennem film, video, podcast, blogs, aktioner, studiekredse, workshops eller møder. Fortællinger om dem, der omsætter viden til handling er stærkt inspirerende og kan være med til at motivere til at sætte konkrete idéer i søen, som andre kan koble sig til. 

 


 

bottom of page