top of page
foto7.jpg

 

Sammen om jorden 

Jordens Skole er for alle, der er nysgerrige på nye veje for livet på jorden.
Det er for alle, der ønsker at være en del af en fællesskabsdrevet bevægelse, der dyrker på en måde, som binder kulstof i jorden og stimulerer den biologiske mangfoldighed. 
På landet såvel som i forstaden og i byen.
Den ensomme have- og jordejers tid er forbi.

I Jordens Skole vil arbejde for, at vi fremover er 'sammen om jorden'.

 

Tid til livsgrundlaget

På græsk betyder skole 'fri-tid'. I Jordens Skole er der fri tid til tanker og erkendelser om vores forhold til livet og livsgrundlaget. Jordens Skole abejder for, at livsvigtig viden om jorden, mikroliv og kulstoflagning bliver formidlet til flere i denne afgørende tid.

Brobygger

Vi tror på, at vi skal hjælpes ad gennem fællesskaber og Jordens Skole er derfor brobygger og katalysator for nye forbindelser. 

Jordens Skole forbinder gode folk, som udvikler jorden i en levedygtig, bæredygtig og sundere retning og bygger bro mellem fremsynede bønder og forskere og ansvarsbevidste byboere. Mellem gourmetkokke og lokale landmænd, der går op i den gode smag. Mellem naboer i lokalsamfund, der går sammen om selvforsynende initiativer. 

Vi ruller den grønne løber ud for dem, der drømmer om at få mere jord under neglene og måske endda har lyst til at flytte på landet. 
 

Regenerativ viden og visioner 

Jordens Skole fremmer natur- og jordforbindelsen og visionen er at alle børn og voksne skal 'gå i Jordens Skole' for at opbygge en selvtillid og naturlighed i forholdet til planter og jord. 
Vi arbejder for, at regenerative (genopbyggende) tanker og metoder bliver bærende for markedsforståelse, organisationsformer, arbejdsformer og måden vi behandler vores dyrkningsjord - og ikke mindst os selv. Vi vil desuden støtte, fremme og udvirke at flere bliver rustet til at forvalte jorden bæredygtigt.

Jorden som vores læremester

Jordens økosystem og muldens forfatning er vores livsgrundlag. Desværre har vi mange steder mistet grebet om at passe på begge dele. Jordens Skole danner rammen for både børn og voksnes forbindelse til jorden. Vi er alle elever på samme stejle læringskurve, når det gælder naturforståelse, fotosyntesen, økosystemet og dyrkningen af vores mad på den mest klimavenlige og næringsrige måde. Jordens mikroliv har et intelligent samspil og alle næringsstoffer som planter og mennesker har brug for, findes i jorden.

Der er meget vi kan lære af dette samspil. 

Muld og mennesker 
Der anvendes i dag langt flere forskningsmidler på at forstå, hvad der sker i det øverste jordlag på Mars, end hvad der sker i de 10 øverste centimeter af muldjorden her på kloden. Men en vigtig nøgle til at imødegå klimakatastrofer findes i måden vi forstår og forvalter jorden. Vi ved at jord kan binde kulstof yderst effektivt og at den rette jordforvaltning, i kombination med den rette ejerstruktur, kan bidrage betragteligt til klimaopgaven. Dertil kommer, at dyrkningsjorden de fleste steder er træt, udpint og ude af balance. Der er i følge FN blot 60 høstsæsoner tilbage, hvis vi bliver ved med at producere og efterspørge afgrøder som dyrkes på en måde, der udpiner jorden. Der findes derimod opbyggelige regenerative metode - der skal sættes ind for at implementere disse overalt på kloden.

Opbyggelige fortællinger

Jordens Skole tilbyder en medieplatform, der tiltrækker og støtter undervisere og film- og podcastfortællere. Vi hjælper unge såvel som voksne med at viderebringe inspirerede fortællinger og viden fra livet på landet og i byerne. Det kan være gennem film, video, podcast, blogs, aktioner, studiekredse, workshops eller møder. Opbyggelige fortællinger om dem, der omsætter viden til handling er stærkt inspirerende og kan være med til at motivere til at sætte konkrete idéer i søen, som andre kan koble sig til. 

 


 

Sådan kan du være med 

Følg Jordens Skole på Facebook eller instagram eller skriv dig op til nyhedsbrevet 'Kurator' nedenfor. Nyhedsbrevet giver inspiration og information om initiativer i form af studiegrupper, studierejser, kurser, seminarer mv. Arrangementerne kan foregå overalt i Danmark og Norden. Ind imellem også online. 

Rådgivning, foredrag, kommunikation
Man kan booke en proces eller et foredrag om den regenerative bevægelse og om tankerne bag Jordens Skole med stifter Helle Solvang. Helle deltager gerne som samarbejdspartner, rådgiver, mødeleder eller designer til jeres næste konference eller læringsforløb. Rosamai Liliet hjælper gerne med store og små kommunikationsopgaver, design af hjemmesider, præsentationsfilm etc. Skriv til kontakt@jordensskole.dk for at høre mere og kig indenfor på blog-siden HER.

bottom of page