top of page

SKAB PERMAHAVER MED BØRN 

IMG_8822_edited.jpg

1-årig deltids uddannelse

Jordens Skole udbyder den 1-årige efteruddannelse 'Skab permahaver med børn', hvor kursisterne bliver klædt på til at opbygge en have sammen med børnene, fagligt formidle de regenerative principper, permakultur og jordens mikroliv og inspirere og engagere børnene gennem praktiske greb og metoder.
Undervisningen har fokus på at børnene kan opnå selvværd og mangfoldige kompetencer i forbindelse med udendørslæring. 

 

Vi gennemgår processen med at skabe en ‘permahave’ helt fra bunden med individuel sparring om forholdene og mulighederne på kursisternes egen skole, efterskole, børnehave, fritidshjem, klub, bibliotek eller kunstinstitution. Her støtter vi op om at deltagerne udvikler deres nuværende have eller får taget de første tiltag til at etablere et egnet sted, som kan være permanent - et blivende fællesareal eller læringsrum. 

Undervisningen strækker sig over et år og varetages af Katja Bjørn Parlo og Jordens Skoles team og foregår i ‘Permahaven’ på Ringsted Ny Friskole samt online.

 

Modulerne

Uddannelsen består af 6 moduler - 5 kursusdage i permahaven på Ringsted Ny Friskole og 7 sessions online á 2 timer fordelt over ét år.  Uddannelsen følger således et årshjul  i haven og hvert modul handler om de helt konkrete praktiske opgaver man kan lave med børn i den pågældende årstid. 
Hen over året dækker uddannelsen 4 områder. Se nedenfor. 
Der vil være 2 hjemmeopgaver, hvis man ønsker certificeringsbevis. 
Det er muligt at kombinere denne uddannelse med fuldtidsarbejde eller studie.  

Grøn: Didaktik - praktisk pædagogisk tilrettelæggelse 
Rød: Iværksætterspor og samskabende projektledelse - sådan etablerer du en have. 

Blå: Væren - Naturforbundethed og jordsans 
Sort: Permakultur og regenerative metoder og principper - teori og praksis som følger årshjulet   

 

Modul 1

Naturforbundethed

 • Introduktion til permahaven

 • Samlingscirklen og cirkelpraksis

 • Elevernes praktiske arbejde i haven, læren og væren

 • Didaktiske veje til naturforbundethed, naturkontakt og jordsans

 • Sprogets betydning for vores oplevelse af og samspil med naturen

 • Permakultur: etikker og principper

 • Regenerativ dyrkning: Tæt på en definition

 • Permakultur og Verdensmål - i mål med verdensmål med permakultur

 • Iværksæt: Sikring af jord til din permanente have og hvordan du skaber opbakning hos ledelse, bestyrelse, forældre og naboer

 • Ressourcer og brugerundersøgelse

 • Frøene samles, betragtes, tørres, navngives, opbevares

Modul 2

Levende jord

 • Permakultur: Gravefri dyrkning og eksempler på bede

 • Didaktisk tilrettelæggelse af arbejdet med bedene 

 • Jordens liv - fortællinger og opgaver 

 • Kompost i børnehøjde - øvelser og opgaver

 • Jorddække og efterafgrøder

 • Jordundersøgelser med børn

 • Permakultur: Design, fra idé til færdig plan / Designmodel SADIM

 • Permakultur: Sektoranalyse, digitale kort, observationer

 • Haven som fagligt læringsrum og udvikling af formidlingsforløb

 • Identifikation af brugerbehov

 • Opbakning fra lærerkollegie og SFO

Modul 3

Det cykliske princip

 • Recirkulering af ressourcer i haven 

 • Etablering af havens elementer og bede

 • Fotosyntese og planters liv

 • Etårig dyrkning og sædskifteplaner

 • Verdensmålene og haven

 • Ledelse af projektforløb  8 Breaths of Design

 • Ledelse af samskabte processer: The Four Fold Practice

 • Regenerativ økonomi (oikos) 

Modul 4

Design - online modul

 • Permakultur: Rrecirkulering i haven (ressourcer ind og ud) 

 • Permakultur: Havens zoner og hvordan man skaber bedst adgang 

 • Permakultur: Hvordan kommer du i gang med et design?

Modul 5

Forankring

 • Flerårige planter

 • Sådan opbygger vi en skovhave i flere lag 

 • Sådan fremmer vi flere dyr i haven

 • Sådan arbejder vi med vand: Vandopsamling, vandeteknikker, vandbesparelse, vandhuller  

 • Vi tegner vores egne designs

 • At stå i lære hos naturen

 • Om at involvere forældre, byens borgere, naboer og andre i det lokale.  etc 

Modul 6

Høst

 • Fra jord til bord - bålmad, madkundskab

 • Pasning af haven

 • Tidsplan

 • Jordsans

 • Fortælling / storytelling 

 • Permakultur: Om at leve permakultur også udenfor haven?

 • Sparring på designs

 • Afslutning og certificering

Q&A

Hvad er permakultur?  

Omdrejningspunktet for den 1-årige efteruddannelse ‘Skab permahaver med børn’ er permakultur. Permakultur er en måde at være i verden på, hvor vi drager omsorg for hinanden og for jorden. En permahave giver rig mulighed for, at børn kommer i kontakt med jorden, samtidig med at de oplever hinanden i et arbejdsfællesskab baseret på hands-on-undervisning. De lærer at dyrke med omtanke og opleve glæden ved at høste til eget forbrug. Den regenerative dyrkning har fokus på at genopbygge jordens mikroliv og derved skabe de bedste forudsætninger for både dyrkning og natur.
 

Hvem er målgruppen for uddannelsen?
Kurset henvender sig til fagfolk indenfor alle fag og andre eksempelvis lærere og pædagoger med lyst til at iværksætte og med interesse for at skabe permahaver med børn. Det kan også være forældre med særlig interesse for dyrkning, haver og samskabelse med børn og  naturen. Man behøver ikke at have forudgående erfaring med permakultur eller være uddannet lærer. Tværfagligheden og det, som kursisterne kan lære af hinanden, vil være en særlig stærk feature ved dette kursusforløb. 

Hvad er omfanget, og hvornår begynder det?
Uddannelsen forløber over et år for at give kursisterne indblik i, hvad man kan lave i en have alle fire årstider. Undervisningen fordeler sig over 5 lange lørdage i haven - samt 7 gange online á 2 timer.
Vi forventer opstart i oktober 2024 eller så snart et hold på 10 deltagere er samlet. Så meld dig gerne på banen også selvom du blot er i overvejelsesfasen, så bliver du holdt opdateret. 

Hvor foregår det?
Permahaven på Ringsted Ny Friskole, Bringstrupvej 23, 4100 Ringsted (5 lørdage) samt ved kortere interaktive online sissions på Zoom (7 gange)


Hvad koster det?
Prisen for det fulde forløb er 8600 kr. - kursusdeltagerne medbringer selv madpakke. Deltager du i Jordens Skoles workshop 'Besøg i permahaven' d. 7. sept 2024, får du nedslag i kursusprisen på 450 kr. 
Kontakt os for studierabat eller rabat ved tilmelding af flere fra samme institution/skole/forening.
Bemærk også, at hvis du er under uddannelse eller i ansættelse kan du sagtens passe kurset ind.


Hvem er underviserne?
Katja Bjørn Parlo er lærer på Ringsted Ny Friskole, hvor hun gennem fem år har opbygget permaskolehaven sammen med sine elever. Hun har Permakultur Design Certifikatkursus (PDC) og erfaring med at afholde workshops i havens biodiversitet og permakultur.

Lisbeth Ingeman Sørensen er projektmedarbejder i Jordens Skole og uddannet lærer og cand.pæd.phil. Hun har PDC og erfaring med at undervise i regenerativ dyrkning, og igangsætte projekter med fokus på bæredygtighed.

 

Helle Solvang er leder og stifter af Jordens Skole, hvor hun inspirerer til nytænkning inden for cirkulær tankegang og regenerativ ledelse og praksis. Helle er idé-kvinden bag Jordens Skole (2020) og fritidsaktiviteten 'Gå til have' (2021).


Hvad er Jordens Skole?
Jordens Skole er et aktions- dannelses- og oplysningsinitiativ, der siden 2020 har gødet jorden for en regenerativ udvikling og finder nye veje til livsvigtig læring om jorden. Jordens Skole driver en medieplatform, der udgiver podcasts og blogindlæg om jorden og mennesker, der viser vejen til en mere bæredygtig og balanceret verden.

Kontakt

Du er velkommen til at ringe til kursusleder Lisbeth Ingeman Sørensen og høre nærmere eller sende os en mail. 

Tlf.  29 47 56 19

bottom of page