top of page

SKAB PERMAHAVER MED BØRN 

IMG_8822_edited.jpg

1-årig efteruddannelse

Jordens Skole udbyder den 1-årige efteruddannelse 'Skab permahaver med børn', hvor kursisterne bliver klædt på til at opbygge en have sammen med børnene, fagligt formidle de regenerative principper, permakultur og jordens mikroliv og inspirere og engagere børnene gennem praktiske greb og metoder.
Undervisningen har fokus på at børnene kan opnå selvværd og mangfoldige kompetencer i forbindelse med udendørslæring. 

Vi gennemgår processen med at skabe en ‘permahave’ helt fra bunden med individuel sparring om forholdene og mulighederne på kursisternes egen skole, efterskole, børnehave, fritidshjem, klub, bibliotek eller kunstinstitution.

Undervisningen strækker sig over et år og varetages af Katja Bjørn Parlo og Jordens Skoles team og foregår i ‘Permahaven’ på Ringsted Ny Friskole samt online.

 

Q&A

Hvad er permakultur?  

Omdrejningspunktet for den 1-årige efteruddannelse ‘Skab permahaver med børn’ er permakultur. Permakultur er en måde at være i verden på, hvor vi drager omsorg for hinanden og for jorden. En permahave giver rig mulighed for, at børn kommer i kontakt med jorden, samtidig med at de oplever hinanden i et arbejdsfællesskab baseret på hands-on-undervisning. De lærer at dyrke med omtanke og opleve glæden ved at høste til eget forbrug. Den regenerative dyrkning har fokus på at genopbygge jordens mikroliv og derved skabe de bedste forudsætninger for både dyrkning og natur.
 

Hvem er målgruppen for uddannelsen?
Kurset henvender sig til fagfolk indenfor alle fag og andre med interesse i at skabe permahaver med børn. Man behøver ikke at have forudgående erfaring med permakultur.

Hvad er omfanget, og hvornår begynder det?
Uddannelsen forløber over et år for at give kursisterne indblik i, hvad man kan lave i en have alle fire årstider. Undervisningen fordeler sig over 7 lørdage i haven - samt 6 gange online á 2 timer. Vi forventer opstart i oktober 2024 eller så snart et hold på 10 deltagere er samlet. 

Hvor foregår det?
Permahaven på Ringsted Ny Friskole, Bringstrupvej 23, 4100 Ringsted og online på Zoom.


Hvad koster det?
Prisen for det fulde forløb er 8600 kr. - kursusdeltagerne medbringer selv madpakke. Har du deltaget i Jordens Skoles workshop 'Besøg i permahaven' i 2024 får du nedslag i prisen på 450 kr. 

Hvem er underviserne?
Katja Bjørn Parlo er lærer på Ringsted Ny Friskole, hvor hun gennem fem år har opbygget permaskolehaven sammen med sine elever. Hun har Permakultur Design Certifikatkursus (PDC) og erfaring med at afholde workshops i havens biodiversitet og permakultur.

Lisbeth Ingeman Sørensen er projektmedarbejder i Jordens Skole og uddannet lærer og cand.pæd.phil. Hun har PDC og erfaring med at undervise i regenerativ dyrkning, og igangsætte projekter med fokus på bæredygtighed.

 

Helle Solvang er leder og stifter af Jordens Skole, hvor hun inspirerer til nytænkning inden for cirkulær tankegang og regenerativ ledelse og praksis. Helle er idé-kvinden bag Jordens Skole (2020) og fritidsaktiviteten 'Gå til have' (2021).


Hvad er Jordens Skole?
Jordens Skole er et aktions- dannelses- og oplysningsinitiativ, der siden 2020 har gødet jorden for en regenerativ udvikling og finder nye veje til livsvigtig læring om jorden. Jordens Skole driver en medieplatform, der udgiver podcasts og blogindlæg om jorden og mennesker, der viser vejen til en mere bæredygtig og balanceret verden.

Kontakt

Du er velkommen til at ringe til kursusleder Lisbeth Ingeman Sørensen og høre nærmere eller sende os en mail. 

Tlf.  29 47 56 19

bottom of page