IMG_6741.jpg

FIND DIN FARMER

Jordens Skole er medinitiativtager til nedenstående kort, hvor du kan finde nærmeste gård eller gartneri, hvor der bliver produceret mad til mennesker - med høj kvalitet og omtanke for naturen.

Lige nu er det vigtigere end nogensinde, at vi bakker op om de klimabevidste producenter og i det hele taget tager stilling til alt, hvad vi tager på kroppen og putter i munden. Vi må spørge os selv: Hvor kommer det egentlig fra? Hvem har dyrket det? Og hvordan? Og hvem er min lokale farmer?

KORT OVER REGENERATIVE JORDBRUG

Find også kortet på uMap lige HER

LAND OG BY

Et af formålene med Jordens Skole er at skabe relationer mellem land og by og øge forståelsen for den udvikling, der sker på landet.

"Når det igen bliver muligt at afholde kurser, så bliver 'studieture' til små bæredygtige special-landbrug, noget af det, som jeg virkelig glæder mig til at udbyde i 'Jordens Skole'. Det er livgivende at være tæt på jorden og på nogen, der virkelig forstår at passe på den" - siger Helle Solvang, stifter af Jordens Skole.

"Foreløbig drager jeg afsted alene med kamera, notesblok og sanserne åbne for at lære nyt og gammelt fra jordbrugernes kloge bog. Jeg bliver taget i mod med stor gæstfrihed, fordi jeg viser interesse for den kompleksitet det er at være regenerativ bonde i dag. Og anerkender det gode liv - og det slid, det også er."

HVAD KAN VI GIVE TILBAGE TIL JORDEN?

Du er formentlig allerede opmærksomme på, hvor dit tøj, dine grøntsager og mælk, frugt, bær, nødder og kød kommer fra. Men måske er du klar til mere: 

"Hvis du har lyst til at bidrage endnu mere, så anbefaler jeg, at du melder dig ind i 'andelsgaarde.dk', tegner et 'andelsabonnement' hos en bonde eller støtter din lokale farmer direkte. Tag kontakt og find ud af, hvordan du bedst kan hjælpe. Din indsats vil komme ti-fold igen"

Enhver handling,

vi foretager,

er en stemme på det liv,

vi ønsker os

og på det samfund, vi får.

Find en idealistisk 'farmer' tæt på, hvor du bor. En producent, der satser på høj kvalitet og laver mad til mennesker, med omtanke for naturen. Den slags produktion koster jo - og vi har desværre vænnet os til at grøntvarer og kød sælges alt for billigt, og vi er således systemisk med til at presse landbruget ud over kanten, udpine jorden og udvande næringen.

 

Vær med til, skridt for skridt, at vende det hele om.

Vi skal væk fra store maskiner, der presser liv ud af jorden, og vi skal nedsætte forbruget af kunstgødning. På de mindre brug foregår store dele af arbejdet ved håndkraft og med håndholdte maskiner. Det kræver naturligvis flere arbejdstimer og hænder. Men det er også en form for jordbrug, hvor der skabes nye arbejdspladser og mere fællesskab. Lad os bakke op om den udvikling, som heldigvis pibler frem med nye aktører.

KUNDE-BONDE-BÅNDET

Lige nu, hvor vi er underlagt corona-restriktioner, kæmper mange småskala-bønder for at overleve, især dem, som leverer grønt til skoler og restauranter. Så støt din lokale avler, så meget du kan. Den dag, vi bliver ramt af en fødevarekrise, vil du være taknemmelig for, at du har bygget et bånd til ét gårdfællesskab, der kan producere sunde fødevarer.

Håbet med kortet nedenfor er at skabe forbindelserne og styrke kunde-bonde relationerne i hele landet - også når denne krise er klinget af.

Vi udbygger og forbedrer kortet løbende, så hvis du kender til nogle gode regenerativ-avlere indenfor biodynamik, skovhaver, permakultur eller økologi, må du meget gerne skrive til helle@jordensskole.dk. Så prøver vi at stå sammen om at synliggøre dem og det visionære arbejde de gør. Læs om, hvad 'regenerativ' står for nederst på siden. 

foto1.jpg

HVEM SAMARBEJDER JORDENS SKOLE MED?

Jordens Skole samarbejder med Malte Rod, Kent Jørgensen

og Anne Rehder fra foreningen Regenerativt småskalalandbrug DK

om at få samlet alle informationerne og bragt dem ud i medierne til en bredere kreds af befolkningen. 
Læs om netværket og foreningen her: regenerativ.dk (p,t.under genopbygning) 

NETVÆRKET 'REGENERATIVT JORDBRUG'

Netværket ‘Regenerativt Jordbrug’ har til formål at bringe samfundet i samklang med det økosystem, som mennesker og jordbrug er del af. “Vi søger den drastiske omstilling af dansk landbrug, fra en klima- og miljøbelastning til en økologisk og social gevinst for samfund, fællesskab og natur. Vejen til et sådant landbrug indebærer øgning af biodiversitet i kulturlandskabet, kulstofbinding, mikroliv i jorden og dyr på græs”. Der er mange eksperimenter og afprøvninger i netværket og en rig demokratisk udveksling af, hvad der virker bedst for den enkelte jordbruger og for helheden.

DEFINITION AF REGENERATIVT LANDBRUG

‘Regenerativt jordbrug’ er et paraplybegreb for de landbrugsproduktioner, hvor der arbejdes på at forbedre jordens frugtbarhed, ved at øge fotosyntesen, biodiversiteten, kulstofbindingen, næringsindholdet og ressource-effektiviteten på hver enkelt hektar, der dyrkes.

Hånd i hånd hermed tilstræber mange regenerative producenter at puste liv i deres lokalsamfund med arbejdspladser, madtradition og almen dannelse i forhold til økosystemet, som vi alle er en del af.

 

Disse målsætninger realiseres forskelligt, alt efter hvad der produceres - og på hvilken skala - men både store og små landbrug kan med polykultur (mange forskellige afgrøder), skovlandbrug, holistisk afgræsning (kvæg på græs), skånsom jordbearbejdning og begrænsning af pløjning indgå i den voksende regenerative bevægelse. 

Den regenerative bevægelse omfatter bla. marketgarden, permakulturlandbrug, skovhaver, biodynamisk og økologisk dyrkning.