top of page
IMG_6233.jpeg

FIND DIN FARMER

På nedenstående kort kan du finde regenerative jordbrug og gartnerier, hvor der bliver produceret mad med høj kvalitet og omtanke for jorden og naturen lige i nærheden af dig.

Det er vigtigere end nogensinde, at vi bakker op om de klimabevidste producenter og i det hele taget tager stilling til alt, hvad vi tager spiser. Vi må spørge os selv: Hvor kommer det egentlig fra? Hvem har dyrket det? Og hvordan? Og hvem er min lokale farmer?

KORT OVER REGENERATIVE JORDBRUG

Find kortet på uMap lige HER

LAND OG BY

Et af formålene med Jordens Skole er at skabe relationer mellem land og by og øge forståelsen for og opbakningen til den udvikling, der sker på landet.

I løbet af sommeren 2023 udbyder Jordens Skole en række 'studieture' til små bæredygtige special-landbrug i Danmark og udlandet. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, så får du besked. 

"I en række år er jeg jævnligt draget afsted alene med kamera, notesblok og sanserne åbne for at lære nyt og gammelt fra jordbrugernes kloge bog. Og jeg elsker også at hjælpe til. Jeg bliver taget i mod med stor gæstfrihed, fordi jeg viser interesse for den kompleksitet det er at være regenerativ bonde i dag. Og anerkender det gode liv - og det slid, det også er."

 

Helle Solvang

Stifter af Jordens Skole og dokumentarist 

 

HVAD KAN VI GIVE TILBAGE TIL JORDEN?

Du er formentlig allerede opmærksom på, hvor din mad kommer fra. Men måske er du klar til mere: 

Hvis du har lyst til at bidrage endnu mere, så anbefaler jeg, at du melder dig ind i 'andelsgaarde.dk', tegner et 'andelsabonnement' (CSA) hos en bonde eller på anden vis støtter din lokale farmer direkte. Tag kontakt og find ud af, hvordan du bedst kan hjælpe. 

 At producere mad til mennesker af høj kvalitet og med omtanke for naturen koster jo - og vi har desværre vænnet os til at grøntvarer og kød sælges alt for billigt blandt andet på grund af landbrugsstøtteordninger. Vi er således systemisk med til at presse landbruget ud over kanten, udpine jorden og udvande næringen.

 


Vær med til, skridt for skridt, at vende det hele om.

 

Vi skal væk fra store maskiner, der presser liv ud af jorden, og vi skal nedsætte forbruget af pesticider. På mange af de mindre brug foregår store dele af arbejdet med håndkraft og med skånsomme håndholdte maskiner. Det kræver naturligvis flere arbejdstimer og hænder. Men det er også en form for jordbrug, hvor der skabes nye arbejdspladser og mere fællesskab. Lad os bakke op om den udvikling og alle de nye såvel som etablerede jordforvaltere, der gerne vil dyrke jorden regenerativt. 

Enhver handling,

vi foretager,

er en stemme på det liv,

vi ønsker os

og på det samfund, vi får.

KUNDE-BONDE-BÅNDET

Håbet med kortet ovenfor er at skabe flere kunde-bonde relationer i hele landet.

Vi udbygger og forbedrer kortet løbende, så hvis du kender til regenerativ-avlere indenfor biodynamik, skovhaver, permakultur eller mangfoldig økologi, må du meget gerne skrive til helle@jordensskole.dk. Så prøver vi at stå sammen om at synliggøre dem og det visionære arbejde, som de gør. Læs om, hvad 'regenerativ' står for nederst på siden. 

foto1.jpg

HVEM SAMARBEJDER JORDENS SKOLE MED?

Jordens Skole samarbejder med Foreningen Regenerativt Jordbrug 

om at få samlet alle informationerne og bragt dem ud i medierne til en bredere kreds af befolkningen. 

Læs om netværket og Foreningen Regenerativt Jordbrug HER

NETVÆRKET 'REGENERATIVT JORDBRUG'

Netværket ‘Regenerativt Jordbrug’ har til formål at bringe samfundet i samklang med det økosystem, som mennesker og jordbrug er en del af. “Vi søger den drastiske omstilling af dansk landbrug, fra en klima- og miljøbelastning til en økologisk og social gevinst for samfund, fællesskab og natur. Vejen til et sådant landbrug indebærer øgning af biodiversitet i kulturlandskabet, kulstofbinding, mikroliv i jorden og dyr på græs”. Der er mange eksperimenter og afprøvninger i netværket og en rig demokratisk udveksling af, hvad der virker bedst for den enkelte jordbruger og for helheden.

DEFINITION AF REGENERATIVT JORDBRUG

‘Regenerativt jordbrug’ er et paraplybegreb for landbrugsproduktioner, der arbejder på at forbedre jordens frugtbarhed, ved at øge fotosyntesen, humusmængden, biodiversiteten, kulstofbindingen, næringsindholdet og ressource-effektiviteten på hver enkelt hektar, der dyrkes. 

Nogle af metoderne til at opnå disse ting er polykultur, hvor man dyrker mange forskellige afgrøder mellem hinanden, skovlandbrug, hvor man planter i flere lag, holistisk afgræsning, hvor kvæget går på græs, skånsom jordbearbejdning, hvor man eksempelvis undgår at pløje. 

Dertil kommer, at mange regenerative producenter gør en indsats for at puste liv i det lokalsamfund, som de er en del af.  

Den regenerative bevægelse omfatter bla. marketgarden, permakulturlandbrug, skovhaver, biodynamisk og økologisk dyrkning. 

bottom of page