top of page
IMG_9666.jpg

ANDELSGAARDE - DOKUMENTAR OG PODCAST

Jordens Skole er en læringsplatform og et produktionsselskab, der skaber inspirerende, opbyggelige, perspektivrige og motiverende dokumentarfilm, podcasts og andre former for udgivelser. Alt sammen for at udbrede viden og engagement i jord(en) og klimavenlig dyrkning. 

Den første konkrete film og den første podcast-serie kommer til at handle om fællesskabet og visionerne bag Andelsgaarde, hvor over 1800 danskere har købt en fælles gård - Lerbjerggård - og forpagter jorden ud til det unge landmandspar Nanna og Christopher. Gården ligger midt i Melby i Nordsjælland.

 

Et håndlavet skilt viser vej og grøntsagsbodens gule sejl lyser op i det smukke landskab med landsbykirken og bronzealderhøjene i baggrunden. De gamle trætte længer står overfor nedrivning og genopbygning. Takket været en donation fra Velux-fonden, vil der indenfor det næste år blive opført et fælleshus på gården. 

 

Filmen skildrer, hvordan vi skaber klimavenligt landbrug og samtidig bygger et sikkerhedsnet omkring et landmandspar og et moderne fællesskab inspireret af andelsbevægelsen. 

Andelshaverne betaler 150 kr. om måneden og deltager i arbejdsdage. Bondeparret forpagter 2 hektar jord af foreningen, og første sæson har allerede vist, at de kan opnå en fornuftig indkomst ved at dyrke grøntsager på co2-neutral vis på et forholdsvis begrænset areal. Der udvikles en skovhave og dele af arealet skal stå hen som uopdyrket natur.

Der er sparet op i foreningen, så den næste andelsgård et andet sted i landet snart kan opkøbes uden at stifte gæld. 

 

I filmen følger man livet på gården. Vi er med i tykt og tyndt, solskin og regn, op- og nedture. VI glædes over, når noget lykkes, og vi når til en milepæl. Man ser hvordan udfordringer overkommes, når der er mange, som hjælpes ad i fællesskab. Vi er med når de forskellige medlemsgrupper mødes for at bygge fuglekasser, granske co2 regnskaber, underbygge biodiversitet på farmen, digte en sang og planlægge en fællesspisning. 

 

Filmen vil følge processen fra de første medlemsmøder, arbejdsdage og høstfester til bygningernes nedrivning og genopbygning. I alt 2 ½ - 3 høst-sæsoner. 

 

Podcasten vil udkomme ca en gang om måneden fra foråret 2021 og omhandle alle de spørgsmål, der melder sig, når man lægger om fra plov til 'håndholdt' dyrkning, fra klimabelastende dyrkning til dyrkning, der binder co2 i jorden. Podcasten bygger på lange samtaler med forskere og foreningens medlemmer og vil have et langt mere landbrugs-fagligt og klima-hard-core indhold, end det er muligt at forløse i filmen. Således vil filmen og podcasten supplere hinanden. 

 

Dyrkningsmetoden på Lerbjerggaard er såkaldt ‘regenerativ’- en fremgangsmåde, hvor man fremmer liv både under og over jorden. Idéen er at give jorden de bedste forudsætninger for at regenerere, at blive levende. Hvis jorden har det godt og trives med et liv af mikroorganismer, så får planterne det også godt. Og hvis der er en mangfoldighed af blomster, planter og træer, så får insekterne det godt. Det gavner frugtbarhed, sundhed, klima og biodiversitet. Og det er en tilgang og tankegang, hvor etik og langsigtet perspektiv er naturlig. 

Hvis du er nysgerrig efter at være med i Andelsgaarde, så hop ind på deres hjemmeside og læs mere HER

bottom of page