top of page
IMG_9666.jpg

ANDELSGAARDE - DOKUMENTAR OG PODCAST

Jordens Skole er en læringsplatform og et produktionsselskab, der skaber inspirerende, opbyggelige, perspektivrige og motiverende dokumentarfilm, podcasts og andre former for udgivelser. Alt sammen for at udbrede viden og engagement i jord(en) og klimavenlig dyrkning. 

Den første konkrete film og den første podcast-serie kommer til at handle om fællesskabet og visionerne bag Andelsgaarde, hvor over 3000 danskere har købt en fælles gård - Lerbjerggård - og forpagter jorden ud til det unge landmandspar Nanna og Christopher. Gården ligger midt i Melby i Nordsjælland.

 

Et håndlavet skilt viser vej og grøntsagsbodens gule sejl lyser op i det smukke landskab med landsbykirken og bronzealderhøjene i baggrunden. De gamle trætte længer står overfor nedrivning og genopbygning. Takket været en donation fra Real Dania, er det blevet muligt at opføre et fælleshus på gården. 

 

Filmen skildrer, hvordan vi skaber klimavenligt landbrug og samtidig bygger et sikkerhedsnet omkring et landmandspar og et moderne fællesskab inspireret af andelsbevægelsen. 

 

Andelshaverne betaler 150 kr. om måneden og deltager i arbejdsdage. Bondeparret forpagter 2 hektar jord af foreningen, og første sæson har allerede vist, at de kan opnå en fornuftig indkomst ved at dyrke grøntsager på CO2-neutral vis på et forholdsvis begrænset areal.

Der er plantet skovhave og dele af arealet skal stå hen som uopdyrket natur.

Der er sparet op i foreningen, så de kommende andelsgårde kan  opkøbes uden at stifte gæld. I 2023 ejer andelsfællesskabet i alt tre gårde.

 

I filmen følger man livet på Lerbjerggård. Vi er med i solskin og regn, op- og nedture. Vi glædes over, når noget lykkes, og vi når til en milepæl. Man ser hvordan udfordringer overkommes, når der er mange, som hjælpes ad i fællesskab. Vi er en flue på væggen, når forskellige medlemsgrupper mødes for at bygge fuglekasser, granske CO2 regnskaber, underbygge biodiversitet på farmen, digte en sang og planlægge en fællesspisning. 

 

Filmen vil følge processen fra de første medlemsmøder, arbejdsdage og høstfester til bygningernes nedrivning og genopbygning. I alt mindst 3 -4 høst-sæsoner. 

 

Podcasten vil udkomme ca en gang om måneden fra foråret 2024 og omhandle alle de spørgsmål, der melder sig, når man lægger om fra plov til 'håndholdt' dyrkning, fra klimabelastende dyrkning til dyrkning, der binder CO2 i jorden. Podcasten bygger på samtaler med forskere og foreningens medlemmer og vil have et langt mere landbrugs-fagligt indhold, end det er muligt at forløse i filmen. Således vil filmen og podcasten supplere hinanden. 

 

Dyrkningsmetoden på Lerbjerggaard er såkaldt ‘regenerativ’- en fremgangsmåde, hvor man fremmer liv både under og over jorden. Idéen er at give jorden de bedste forudsætninger for at regenerere, at blive levende. Hvis jorden har det godt og trives med et liv af mikroorganismer, så får planterne det også godt. Og hvis der er en mangfoldighed af blomster, planter og træer, så får insekterne det godt. Det gavner frugtbarhed, sundhed, klima og biodiversitet. Og det er en tilgang og tankegang, hvor etik og langsigtet perspektiv er naturlig. 

Hvis du er nysgerrig efter at være med i Andelsgaarde, så hop ind på foreningens hjemmeside HER

Fotos: @Helle Solvang

bottom of page