top of page

Vil du gå til have?

Har du lyst at dyrke jorden i fællesskab med andre?

Så meld dig til en af Jordens Skoles have-grupper.

Lær bl.a. om kompost, frøindsamling og biodiversitet i byen og på landet samt hvordan man gør jorden frugtbar. Det foregår udendørs i private haver landet over og i Demokrati Garage i Kbhs nordvest-kvarter. 
På kortet nedenfor kan du se, om der er et -gå-til-have-hold, der er ved at forme sig i dit område. 

LINK TIL NY HJEMMESIDE WWW.GAATILHAVE.DK
FIND VEJ TIL DET INTERAKTIVE KORT OVER GÅ TIL HAVE HOLD 

 

GÅ TIL HAVE I JORDENS SKOLE
- få private haver til at blomstre og bugne af mad, bier og fællesskab 

Vil du gå til have?
 

Har du lyst at dyrke jorden i fællesskab med andre?

Så meld dig til en af Jordens Skoles have-grupper.

Lær bl.a. om kompost, frøindsamling og biodiversitet i byen samt hvordan man gør jorden frugtbar. Det foregår udendørs i private haver landet over og i Demokrati Garage i Kbhs nordvest-kvarter. 
På kortet nedenfor kan du se, om der er et -gå-til-have-hold, der er ved at forme sig i dit område. 

LINK TIL NY HJEMMESIDE WWW.GAATILHAVE.DK

FIND VEJ TIL KORT OVER ALLE 'GÅ TIL HAVE'-GRUPPER I DANMARK

Formålet 

Idéen med 'Gå til have' er at koble dem, der ejer en have eller et stykke jord med dem, som ingen have har, og som savner jord under neglene. Det kan også være haveejere, som går sammen om at opgradere deres viden og være sammen om jorden.


Vi drømmer om forfriskende lokale fællesskaber, et rigere fugleliv og summende insekter i haverne. Vi drømmer om, at den ensomme haveejers tid er forbi. Vi motiverer til fællesskabsdyrkning, øger viden om frugtbar jord, booster selvforsyningsmusklen, styrker fællesskabet, skaber mere liv, uddanner lokale fællesskabs koordinatorer og skaber dermed ringe i vandet.

Det er Jordens Skoles formål at hjælpe disse voksende samskabende 'Gå til have' fællesskaber på vej. 

Vores tilgang 

Med 'Gå til have'- initiativet tager vi på opdagelsesrejse i havernes vidunderlige univers. Når vi dyrker jorden, låner vi af den natur, vi alle er forbundet med. Derfor arbejder vi med metoder, der kan hjælpe os med at skabe grundlaget for bæredygtige haver, hvor vi lærer at tænke i helheder, lærer at læse jorden og naturen – og hvor vi lærer at designe haver, der tager hensyn til både menneskets og naturens behov.

Samskabelse

100 haver er vores drømmemål, og hvis vi som græsrødder hjælper hinanden, kan vi nå dertil indenfor de kommende år. Jordens Skole kommer ikke med en færdig pakke, men inspirerer jer til at skabe holdene og bidrager gerne med erfaring og ressourcer i form af vejledning, plakater og flyers, hjælp til at finde deltagere og den rigtige underviser. Vi lønner underviser og står for opkrævning af deltagergebyrer, så I selv slipper for det.

Men der skal først og fremmest være en lokal drivkraft.

Deltagerne på holdene kan opnå så megen praktisk og teoretisk viden, at de vil være i stand til at igangsætte nye hold året efter, og på den måde kan det at 'gå til have' brede sig som ringe i vandet.
Gruppen vil blive selvkørende i forhold til at hjælpes ad med at medbringe kaffe, snacks og lignende, arrangere bål-mad mv. - og det er vigtigt at én af deltagerne, underviseren eller haveejeren påtager sig at være  fællesskabskoordinator og tager sig af koordinering og kommunikation mellem deltagerne. Denne funktion er vigtig, og man skal være parat til at bruge tid på dette ud over undervisningen. Måske er det haveejeren, underviseren eller én af deltagerne, der tager rollen på sig, men en vis erfaring med at motivere et fællesskab er en fordel. Her kan man få rådgivning og sparring i Jordens Skoles netværk for fællesskabs-koordinatorer og styrke sine kompetencer ved at melde sig til værts-træning i 'Lederskab for meningsfulde fællesskaber' i Jordens Skole. Skriv kontakt@jordensskole.dk


Pris
Gå all in og 'gå til have' gennem et helt årshjul gennem alle fire årstider. Eller tilmeld dig et 6 måneders forløb, der begynder i februar/marts. Der er ingen undervisning i juli måned. Familiehold er i støbeskeen. Kortere forløb kan evt. også aftales.  Lad os vide, om du har lyst til at samle en flok. Se priser HER. 
Indregnet i prisen er en standard løn til den professionelle gartner, der skal undervise jer samt materialer, frø og fællesmiddag. Haveejeren indgår også i gruppen og betaler på lige fod med de øvrige deltagere. 
Ofte betaler haveejeren lidt mere, hvis der skal etableres blivende højbede, indkøbes kompostbeholder mv. som vil være permanente elementer i haven.

Et beløb går til 'gå til have'-foreningen for at hjælpe gruppen igang, rekruttere den rette underviser, stå for indbetalinger og aflønning mv. 
 

 

Som vi sår, så høster vi 

Med initativet 'Gå til have' håber vi, at flere private haver kommer til at bugne af mad og fællesskaber. Til glæde for os selv, børnene og bierne.

'At gå til have' handler om at lære af jorden og naturens forunderlige verden og de levende systemer. Vi er der ikke for at 'få noget ud af' haven, men først og fremmest for at sanse og glædes over naturen og hjælpes ad med at give noget (tilbage) til jorden. Måske kan vi senere med glæde og taknemmelighed høste frugterne af vores indsats. Vi hjælpes ad og deles om høsten. Det er vores håb at mange flere af os bliver fortrolige med, hvordan vi kan bringe liv tilbage i træt jord, dyrke vores egen mad og forvilde vores have - alt i mens kærligheden til jord og planter bliver styrket.  

Vil du være med? 

Skriv til helle@gaatilhave.dk for at høre nærmere, hvis du har lyst til at være med, hjælpe til med at danne en lokal gruppe eller tilbyde et stykke af din have til formålet. 
 

Helle Solvang

Stifter af Jordens Skole