top of page

MANIFEST FOR HØRRENS GENKOMST 

PHOTO-2022-08-22-20-26-37.jpg


 

De bedårende lys-blå blomster vajer i vinden.

Hvorfor er det så sjældent at se en hørmark på vores breddegrader?

Hvad gemmer hørren af historier?
 

Jeg samler på fortællinger og baggrundsviden om hør.
I min søgen er jeg stødt på inspirerende mennesker, der på forskellig vis beskæftiger sig med denne særlige plante.
Fra forskere til tekstilkunstnere, fabrikanter og forhandlere. Alle dedikerede - og sjældne.

 

Helle Solvang 

En hørmark giver os nydelse for øjnene, når den blå blomst springer ud midt på sommeren.

Den giver os den fine vibrerende sang, når vi standser op og lytter til vindens leg med de modne frøkapsler. 

 

Min drøm er, at hørren, med sin ringlende lyd og søde duft, vil inspirere os til at sanse, drømme og dele historier om, hvordan vores forfædre arbejdede med den, og hvordan den kunne indgå i langt højere grad i fremtidens dyrkning og bæredygtige mode og byggeri.

Har du beretninger om hør, du gerne vil fortælle mig om, eller har du som mig en lyst til at hørren skal få en større plads i dyrkning og tekstilproduktion herhjemme, så tøv ikke med at skrive til helle@jordensskole.dk.

Jordens skole samler aktørerne og beretningerne i et manifest for hørrens genkomst til inspiration.

Hørmark på Folkedybet

På Jordens Skoles initiativ er der på et stykke af Samsø Energiakademis jord lidt nord for Ballen, blevet anlagt en lille fællesmark med hør. I samarbejde inviterer Energiakademiet og Jordens Skole samsingerne til at deltage i dyrkningen, lugningen og forarbejdningen af spindehør for at lære om hørplanten og andre taveplanters historie og potentiale

Hørren er sået d. 1. maj og til festivalen Folkedybet, som finder sted i august, er den høstklar. Helle Solvang byder op til fælles høst og samtaler om hørrens potentiale som bæredygtigt tekstil og byggemateriale. 
 

'Hørmark til Folkedybet' sætter spotlight på en afgrøde, som kalder på en genkomst i vores dyrkning herhjemme og være afsættet for udgivelsen af 'Manifest for hørrens genkomst'! Læs Helle Solvangs beretning om hør i blogindlægget. Link herunder.

 

Folkedybet blev afholdt d. 11-12. august '23 på Energi Akademiet i Ballen.  

Stine Hjortshøj og Stine Mathiesen, Hørdyrkning 'Gå til have' Aabyhøj, 2022

bottom of page